TSŠ 0046 [Wild animals]

Obverse
Column i
o io i  (5 lines missing)
o i 1'1'

X

o i 2'2'

alim

o i 3'3'

am-si-ḫar-an

o i 4'4'

bi₂-lam

o i 5'5'

gud zubi

o i 6'6'

gud a

o i 7'7'

az

(5 lines missing)
Column ii
o ii 1o ii 1

udu su₄

o ii 22

duraḫ

o ii 33

x

o ii 44

ur-bar

o ii 55

nig ANŠE

o ii 66

kir₄

o ii 77

MAŠ.GU₂.GAR₃

o ii 88

AN-NI₂ [x]

(4 lines missing)
Column iii
o iiio iii  (5 lines missing)
o iii 6'6'

[X-X] zi-[...]-GIR₂g

o iii 7'7'

lipišₓ(LAK386)? KEŠ₂(LAK612)

o iii 8'8'

peš₂ ZI

o iii 9'9'

x x

o iii 10'10'

peš₂? [...]

Column iv
o ivo iv  (4 lines missing)
o iv 5'5'

[...] x

o iv 6'6'

GIR₂g? BUR? TEg

o iv 7'7'

IM-[...]

(traces of 1 line)
(rest of column missing)
Column v
o vo v  (missing)
Column vi
o vi 1'o vi 1'

[x] ur

o vi 2'2'

[x] su₄

o vi 3'3'

[x] ur

o vi 4'4'

kud::da

o vi 5'5'

saŋ-GURUŠ

o vi 6'6'

šaḫ₂ ŋeš-gi

o vi 7'7'

a-IN? šaḫ₂

o vi 8'8'

[...]-x bur

o vi 9'9'

[X]-gu-X-[X]

o vi 10'10'

[...] eḫ-eḫ

(9 lines missing)
Column vii
o viio vii  (traces of 1 line)
o vii 22

erinₓ(MUŠ%MUŠ×MAŠ)-na

o vii 33

niŋ₂-bunₓ(LAK617×)

o vii 44

bir₅ ANŠE

o vii 55

bir₅ gi-zi

o vii 66

bir₅ sugₓ(SUD.PA.EL)

o vii 77

bir₅ saŋ-GURUŠ

o vii 88

sumun₂ kur

o vii 99

MA-DAR

o vii 1010

SU-SU MA

o vii 1111

gi X

o vii 1212

ḪI×NUN LA

o vii 1313

utua(LAK777) dara₄

o vii 1414

ŋir₂ ŠEŠ

o vii 1515

DU-DU-na

o vii 1616

bir₅ saḫar

o vii 1717

bir₅ šag₄

o vii 1818

bir₅ lu₂

o vii 1919

bir₅ gi₆

Column viii
o viii 1o viii 1

[X] DIMg ḪI

o viii 22

muš gi

o viii 33

ŋir₂ muš

o viii 44

mar

o viii 55

ir la₂

o viii 66

LAK115(NINDA₂×KEŠ₂)

o viii 77

a-sig-[x]

o viii 88

MA×X KEŠ₂

o viii 99

sanga₂

o viii 1010

še-mes

o viii 1111

muš zu₂ gu₇

o viii 1212

bir₅ zu₂

o viii 1313

na-DU-DU dara₄

o viii 1414

na-DU-DU TAR

o viii 1515

muš tir

o viii 1616

dezina₂ GAN

o viii 1717

ZI&ZI MA

o viii 1818

eḫ tug₂

o viii 1919

eḫ saŋ

o viii 2020

eḫ X

Column ix
o ix 1o ix 1

bir₅ A-NE-NE

o ix 22

bi₂-za-gir₅-balag

o ix 33

BU ŠEG₉ ma-nu

o ix 44

gal-ma-na

o ix 55

bur₂-balaŋ

o ix 66

bir₅ ŋir₂

o ix 88

u₈ še gu₇

o ix 77

kušu₂ a gu₇

o ix 99

siki SAG×TAK₄

o ix 1010

bir₅ MU DU

o ix 1111

niŋ₂ a siki tal₂

o ix 1212

bi₂-lumₓ(ZU&ZU.SAR)

o ix 1313

niŋ₂-zi-pa-pa