CT 25, pl. 23, K 06037 (CT 25, pl. 23 (K 06037); RA 17, 159 (K 8220)) [An = Anum]

Obverse
Column i
(beginning column missing)
i 1'1'

[...]

[...]-ti

i 2'2'

[...]

[... gu]-šu-ri

i 3'3'

[...]

[...]

i 3a'3a'

[dlugal]-igi-ḫuš

*(P₂) ŠU<(dLUGAL.IGI.ḪUŠ)>

Lugaligihuš

(rest of column missing)
Column ii
(beginning column missing)
ii 1'1'

[...]

ŠU<(...)>

ii 2'2'

[...]-ma?

ŠU<(...)>

ii 3'3'

[dlugal-KA]-du₃-du₃

ŠU<(dLUGAL.KA.DU₃.DU₃)>

LugalKAdudu

ii 4'4'

[dlugal]-šud₃-de₃

ŠU<(dLUGAL.ŠUD₃.DE₃)>

Lugalšude

ii 5'5'

[dlugal]-ki-sur-ra

ŠU<(dLUGAL.KI.SUR.RA)>

Lugalkisura

ii 6'6'

[d]lugal-sun₅-na

ŠU<(dLUGAL.SUN₅.NA)>

Lugalkisuna

ii 7'7'

[d]lugal-ki-sa₂-a

ŠU<(dLUGAL.KI.SA₂.A)>

Lugalkisa'a

ii 8'8'

[d]lugal-a₂-dug₄-ga

ŠU<(dLUGAL.A₂.DUG₄.GA)>

Lugaladuga

ii 9'9'

[dlugal]-a₂-dab-dab-be₂

ŠU<(dLUGAL.A₂.DAB.DAB.BE₂)>

Lugaladabdabe

ii 10'10'

[...]-x-an-na

[...]

ii 11'11'

[...]-kum-ŠIM?

[...]

ii 12'12'

dlugal-imin-gi

ŠU<(dLUGAL.IMIN.GI)>

Lugalimingu

ii 13'13'

dNIN-iri-bar-ra

ŠU<(dNIN.IRI.BAR.RA)>

NINiribara

ii 14'14'

dḫul-nu-zu

[...]

Hulnuzu

ii 15'15'

dlugal-ni-sag₉

[...]

Hulnisag

ii 16'16'

den-bi₃bi-bibi₃

[...]

Enbibi

ii 17'17'

der₃er-ra

[...]

Erra

ii 18'18'

[d]ir₃-*(P₂) ir₉-la

[...]

ii 19'19'

den-ki-bi-irkibir₂

[...]

Enkibir

ii 20'20'

[...]-LUL-ḫuš

[...]

ii 21'21'

[dlugal-ŋeš]-su₃-ga

[...]

Lugalŋešsuga = Muhra

ii 22'22'

[dlugal-ŋeš]-du₃-[a]

[...]

Lugalŋešdua = Muhra

ii 23'23'

[dlugal-ŋeš]-nu₂-a

[...]

Lugalŋešnua = Kūšu

ii 24'24'

[d]ug

ŠU<(dUG)>

U'ug

ii 25'25'

[d]ug-diŋir-iriki

ŠU<(dUG.DINGIR.IRIki)>

U'ugdiŋiriri

ii 26'26'

[d]ug-ka-tab-ba

ŠU<(dUG.KA.TAB.BA)>

U'ugkataba

ii 27'27'

dug-ka-du₈-a

ŠU<(dUG.KA.DU₈.A)>

U'ugkadua

ii 28'28'

dug-ka-tab-ba

kat₃-[til-lu]

U'ugkataba = kattillu demon

ii 29'29'

dSUR₂-gal

MIN<(kat₃-til-lu)>

(...) = kattillu demon

ii 30'30'

dka-ta-e₃

MIN<(kat₃-til-lu)>

Kataed = kattillu demon

ii 31'31'

dmaškim-GI₆-lu₂-[ḫar-ra]-na

[...]

Maškimluharana = evil god

ii 32'32'

dx-[...]

[...]

(missing)
K 13666 = CT 25, Pl. 33
ii 1''1''

[diŋir] ḫulu

MIN<(DINGIR)> lem-nu

evil god

ii 2''2''

[dkiŋ₂-gal]-ud-da

MIN<(DINGIR)> lem-nu

Kiŋgaluda = evil god

ii 3''3''

[dgal₅]-la₂-gal

MIN<(DINGIR)> lem-nu

Galagal = evil god

ii 4''4''

dud-nam-edin-na

d[...]

Udnamedina = Erra-Babba

ii 5''5''

dug-dab-be₂-ḫuš

[...]

Ugdabehuš = Muštabbabbu

ii 6''6''

dmaškim-GI₆-lu₂-ḫar-ra-[na]

[...]

Maškimluharana = Muštabbabbu

ii 7''7''

dal-mu[ŠID×A] um-bi-sag-ga-[ku]

[...]1

Halmu

ii 8''8''

da-la-mu[ŠID×A]

[...]

Halamu

ii 9''9''

dx-[...]

[...]

(rest of column missing)
Reverse
rK 13591 (CT 19, pl. 10) + K 13675 (CT 25, Pl. 29)
Column i
r i 1r i 1

dlum-[...]

[...]

r i 22

du₂-dugudug

[...]

r i 33

dMIN.<(u₂-dug)>udug

še-[e-du]

r i 44

dMIN.<(u₂-dug)>udug

ra-bi-[ṣu]

r i 55

dša₃--šu-nu?-nu?

ŠU

r i 66

dlugal-ak-[ak]-x

ŠU

r i 77

d<lugal>-dilmunki-[...]

ŠU

r i 88

dud-sa-[...]

[ŠU]

r i 99

dud-[...]

[ŠU]

(rest of column missing)
Column ii
r ii 1r ii 1

[...]

[...]-zi-da

r ii 2a2a

[...]

r ii 2b2b

[...]

ŠU

r ii 33

[...]-ŠUL

ŠU

r ii 44

[...]-x-gi-ke₄

r ii 55

[...]

ŠU

r ii 66

[...]

ŠU

r ii 77

[...]

ŠU

r ii 88

[...]

ŠU

r ii 99

[...]

ŠU

(missing)
K 14757 = MC 25, 511
(traces of 1 line)
r ii 2'2'

[...]-NUN-TU-KU

[...]

r ii 3'3'

[ur-ba]-tum

dam-[bi munus]

r ii 4a'4a'

[da-nu-bu]

dmar-tu

r ii 4b'4b'

d[...]

[...]

r ii 5a'5a'

[...]-ŠAḪ

ŠU

r ii 5b'5b'

dšaḫ-[an]

[...]

r ii 6a'6a'

[...]-AN

MIN

r ii 6b'6b'

di-[ki-tum]

[...]

r ii 7a'7a'

[...]

ŠU

r ii 7b'7b'

d[...]

[...]

1The actual order of the Sumerian entry is {d}{al-mu}{um-bi-sag-x#}[|SZID×A|]. K 00266+ has ŠID, not |ŠID×A|


Edition by Jeremie Peterson.