MSL 14, 110 1.1 [OB Ea]

Obverse
Column i
i'beginning broken
i' 1'1'

[[]] *

x?

[X]

i' 2'2'

[[ka > ]] *

ka?

[KA]

mouth

i' 3'3'

[[pi₄ > ]] *

pi-i

KA

mouth

i' 4'4'

[[inim > ]] *

i-nim

KA

word

i' 5'5'

[[kiri₃ > ]] *

ki-ri

KA

nose

i' 6'6'

[[zu₂ > ]] [*]

zu?-u₂

KA

tooth

i' 7'7'

[[]] [*]

[...]

KA

rest broken
Column ii
ii'ii beginning broken
ii' 1'1'

[[]] *

[...]

[X]

ii' 2'2'

[[mug > ]] *

[mu-ug]

MUG

low quality wool

ii' 3'3'

[[zadim > ]] *

za-dim

MUGg

stone cutter

ii' 4'4'

[[nim > ]] *

ni-im

NIM

fly

ii' 5'5'

[[]] *

x-nu

NIM

ii' 6'6'

[[tum₃ > ]] *

tu?

NIM×GAN₂t?

to bring (imperfect)

ii' 7'7'

[[]] [*]

[...]

GAR

ii' 8'8'

[[ŋar > ]] [*]

[ga]-ar?

GAR

to place

ii' 9'9'

[[niŋ₂ > ]] [*]

[ni]-im₃

GAR

thing

ii' 10'10'

[[]] [*]

[...]

GAR

ii' 11'11'

[[]] [*]

[...]

PAD?

rest broken
Column iii
iii'iii beginning broken
iii' 1'1'

[[]] *

x-[x]

[X]

iii' 2'2'

[[]] *

[...]

[X]

iii' 3'3'

[[ru > ]] *

ru-u₂

[RU]

to place

iii' 4'4'

[[šub > ]] *

šu-ub

RU

to fall

iii' 5'5'

[[illar > ]] *

il-la-ar

RU

javelin

iii' 6'6'

[[ŋešbu > ]] *

x-bu?

RU

throwstick

iii' 7'7'

[[]] *

ar?-x

ARAD?

iii' 8'8'

[[]] *

[x]-x

ARAD?

iii' 9'9'

[[]] *

x-[x]

PI?

iii' 10'10'

[[]] *

x-[x]

PI?

iii' 11'11'

[[]] *

ar?-x-x?

[X]

rest broken
Column iv
iv'iv beginning broken
about 3-4 lines with traces of initial DIŠ
rest broken
Reverse
Column i
r i'r i beginning broken
r i' 1'1'

[[]] *

x-[x?]

[X]

r i' 2'2'

[[]] *

x-x?

X

r i' 3'3'

[[]] *

me?-e?

X

r i' 4'4'

[[]] *

gi

X

r i' 5'5'

[[]] *

x-gi

X

r i' 6'6'

[[]] *

še?-x

[X]

r i' 7'7'

[[]] *

-[...]

[X]

r i' 8'8'

[[]] *

la?-x

[X]

r i' 9'9'

[[]] *

x-[x?]

[X]

r i' 10'10'

[[]] *

[...]

[X]

rest broken
Column ii
r ii'r ii beginning broken
r ii' 1'1'

[[]] *

[...]

[X]

r ii' 2'2'

[[igi > ]] *

[i]-gi?

IGI

eye

r ii' 3'3'

[[]] *

[...]

IGI

r ii' 4'4'

[[ši > ]] [*]

ši-i?

IGI

the syllable /ši/

r ii' 5'5'

[[]] [*]

[...]

IGI

r ii' 6'6'

[[]] *

[...]

X

r ii' 7'7'

[[]] *

[...]

X

r ii' 8'8'

[[]] [*]

[...]

X

rest broken